Briggen TeaterproduktionMönster
Mönster


Välkommen till Briggen Teaterproduktion!


Produktionsbolaget Briggen Teaterproduktion KB bildades 1997 för att producera Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikaler. Den första, KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA, hade premiär på Cirkus i Stockholm. Därefter har Briggen producerat ytterligare två uppsättningar av Björn Ulvaeus och Benny Andersson på Cirkus - musikalen CHESS på svenska samt den svenska versionen av MAMMA MIA!

Fr o m 2014 administreras Briggen Teaterproduktion av förlaget Charlotta Teaterproduktion, VD Görel Hanser, ägare Björn Ulvaeus och Benny Andersson.

Foto: Martin Skoog och Ingmar Jernberg
Musik: Benny Andersson


                                  

Upphovsrätt gällande framförande av musikalerna KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA, CHESS på svenska och MAMMMA MIA! på svenska:

Musikalerna i sin helhet får inte framföras utan licens från förlaget Charlotta Teaterproduktion för s.k. "First Class Performance".

Musikalerna finns för närvarande inte tillgängliga med amatörrättigheter.

Förlaget Charlotta Teaterproduktion tillåter att enstaka stycken (max 4-5 låtar eller sammanlagt 30 minuter musik ur en och samma musikal) ur KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA eller CHESS PÅ SVENSKA framförs i konsertform med blandad repertoar. Sedvanlig ersättning till STIM betalas enligt gällande betalnings- och rapporteringsregler. Förlaget tillåter inte egna arrangemang för kör och/eller orkester.
För info om MAMMA MIA! klicka här.

Uthyrning av orkesterarrangemang från KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA och CHESS administreras via Mono Music. Läs mer

Förlaget tillåter inte att musikaltitlarna används som konserttitel i marknadsföringssammanhang (affischer, program, annonser och dyl.).

Förlaget tillåter inte användning av föreställningsbilder från musikalerna utan tillstånd.

Kontakta Charlotta Teaterproduktion för mer info.
08-555 19 600
info@charlottateater.se